sobota, 1 kwietnia 2023 | 20:01

Chemicy od 12 lat w Śremie

Od 12 lat w Śremie istnieje szósty Batalion Chemiczny Sił Powietrznych Wojska Polskie. W piątek, na terenie Jednostki Wojskowej w Śremie, odbyły się uroczystości jubileuszowe.

Batalion powstał w 2011 roku w wyniku połączenia wszystkich kompanii wojsk chemicznych działających w bazach lotniczych sił powietrznych. W uroczystym apelu wzięli udział przedstawiciele Wojska Polskiego, szefowie lokalnych służb i instytucji oraz samorządowcy. Batalion podlega pod 4. Pułk Chemiczny w Brodnicy. Święto jednostki było okazją to podsumowania działalności batalionu za ostatnie 12 miesięcy. Głos zabrał ppłk Remigiusz Mierzchała, który dokładnie rok temu został dowódcą śremskiego batalionu.

Podczas uroczystego apelu, pracownicy batalionu otrzymali nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków. Uroczystości zakończył krótki koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.

W trakcie uroczystości goście mogli obejrzeć sprzęt, którym dysponuje śremski batalion chemiczny. Z zaproszenia jednostki skorzystali przedszkolacy oraz uczniowie Hipolita.