sobota, 29 kwietnia 2023 | 10:19

Złoty jubileusz w Książu Wielkopolskim

W tym roku Książ Wielkopolski obchodzi 175. rocznicę batalii, w której miejscowi kosynierzy stanęli naprzeciw przeważającej sile pruskiego wroga. W ramach trwających niemalże cały tydzień obchodów, Szkoła Podstawowa w Książu Wielkopolskim urządziła własny jubileusz, nadania jej imienia Wiosny Ludów, czyli serii zrywów rewolucyjnych i narodowych z połowy XIX wieku, w tym także Powstania Wielkopolskiego z 1848 roku.

Budowę szkoły ukończono w 1936 roku, a pierwszym jej dyrektorem został Józef Guzik. Rok szkolny 1936/1937 ukończyło dokładnie 393 uczniów. Działalność placówki przerwał wybuch II Wojny Światowej. Szkoła na nowo zaczęła działać 20 lutego 1945 roku, a kierownictwo w niej objęła Czesława Grabarczyk. Przez te wszystkie lata, placówka oświatowa przy ul. Wichury dbała o krzewienie wśród młodych pamięci o bohaterskich czynach przodków i dlatego właśnie Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej postanowił nagrodzić ją Kombatanckim Krzyżem Pamięci. Medal z rąk prezesa związku, Mariusza Mikołajewskiego, odebrała dyrektor Małgorzata Stefaniak.

Na rocznicę nadania imienia szkoły zaproszono między innymi byłych pracowników placówki, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, delegację z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu i parlamentarzystę Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Dolatę. Ten ostatni w swoim przemówieniu podzielił się z zebranymi swoim poglądem na dobrą szkołę.

Przy okazji jubileuszu placówki odsłonięto na jednej z jej ścian okolicznościowy mural.