piątek, 5 maja 2023 | 15:38

Gmina sprzedaje nieruchomości. Można kupić dworek i szkołę

Gmina Śrem chce się pozbyć dwóch sporych nieruchomości. W ostatnich tygodniach urzędnicy ratusza wystawili na sprzedaż dworek w Grzymysławiu wraz z niewielkim parkiem leżącym nad brzegiem jeziora oraz budynek dawnej szkoły podstawowej w Wyrzece. Z obu transakcji samorząd chce uzyskać przynajmniej milion 350 tysięcy złotych.

Pierwsza z zabudowanych działek ma powierzchnię ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych. Zarówno park, jak i budynek są wpisane do rejestru Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działka jest położona bezpośrednio nad linią brzegową jeziora Grzymysławskiego, a nawet fragment parceli znajduje się pod wodą. Teren w Grzymysławiu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem dotychczasowej funkcji mieszkaniowej dworu. Budynek ma powierzchnię 500 m2 i jeszcze kilka miesięcy temu był zamieszkiwany. Cena wywoławcza to milion 400 tysięcy złotych, ale do ceny osiągniętej w przetargu zastosowana będzie 50% bonifikata zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przetarg odbędzie się 23 czerwca.

Druga z parceli znajduje się w Wyrzece przy ulicy Szkolnej. Do 2011 roku mieściła się tam Szkoła Podstawowa. Budynek jest jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej o powierzchni 450 metrów kwadratowych. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania, ale według studium stanowi tereny zabudowy usługowej. Nabywca przez przynajmniej 5 lat będzie zobowiązany do prowadzenia tam działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury lub lecznictwa, pod rygorem kary w wysokości 200 tysięcy złotych. Nieruchomość kilka lat temu została wynajęta, a najemca podjął się adaptacji budynku na cele związane z opieką nad osobami starszymi. Przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbędzie się 2 czerwca. Kwota wywoławcza wynosi 650 tysięcy złotych.