środa, 17 maja 2023 | 16:03

CUS zastąpi OPS. Czy to tylko zmiana nazwy gminnej instytucji?

Już nie OPS, a CUŚ. 1 stycznia 2024 roku zmieni się nie tylko nazwa Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też zakres świadczonych przez niego usług. W poniedziałek w Muzeum Śremskim odbyła się konferencja pod hasłem „Centrum Usług Społecznych – wsparcie kompleksowe i skoordynowane”. Utworzenie nowego podmiotu, stwarza możliwość bardziej efektywnego udzielania usług społecznych, a także zwiększenie zakresu wsparcia społecznego dla mieszkańców, wykraczającego poza możliwości formalno-prawne ośrodka pomocy społecznej. CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec Śremu ma otrzymać kompleksowe wsparcie, bez względu na dochód.

Utworzenie nowego podmiotu wpisuje się w projekt realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W trakcie konferencji przekonywano, że utworzenie Centrum Usług Wspólnych nie jest wyłącznie zmianą szyldu.

Decyzję w sprawie zmiany OPS na CUS podejmie Rada Miejska. Uchwała w tej sprawie trafiła już pod obrady.