sobota, 27 maja 2023 | 10:36

Uroczysta przysięga i awanse w ZST

Deszczowa pogoda nie odpuściła. Uroczysta defilada klas mundurowy śremskiego hipolita miała odbyć się już kilka tygodni temu, jednak wydarzenie przesunięto z uwagi na niepogodę. Tym razem także padał deszcz, ale wszystko odbyło się zgodnie z planem. Po uroczystym przemarszu głos zabrała dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście.

Uroczystość była podniosłym wydarzeniem w życiu. Jak co roku świętowano Dzień Kadeta, a pierwszoklasiści z kierunków mundurowych złożyli przysięgę na sztandar.

Z równie uroczystym ceremoniałem awansowano uczniów starszych klas policyjnych, strażacko-ratowniczych i wojskowych na kolejne stopnie w Korpusie Kadetów. Awanse wręczali dyrektor szkoły Maria Bychawska, starosta Zenon Jahns oraz przedstawiciele poszczególnych służb – komendanci i dowódcy.

Uroczystość zakończył pokaz przygotowany przez pododdział reprezentacyjny Korpusu Kadetów. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie to jedyna szkoła w powiecie śremskim z klasami mundurowymi o profilu policyjnym, wojskowym i strażaco-ratowniczym, gdzie młodzież oprócz zajęć ogólnokształcących może rozwijać swoje zainteresowania na innowacjach związanych ze służbami mundurowymi.