środa, 21 czerwca 2023 | 09:13

Walne wybrało nową Radę Nadzorczą

Walne Zgromadzenie Członków to jedno najważniejszych wydarzeń w życiu każdej Spółdzielni. Podczas obrad członkowie wysłuchują sprawozdań, podejmują uchwały, a także raz na kilka lat dokonują wyboru nowej Rady Nadzorczej. W ubiegłą sobotę, w sali Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Mandaty uprawniające do udziału w obradach wydawano od godziny 08.15, same obrady zaś rozpoczynały się czterdzieści pięć minut później. W czasie trwającego niemal dziesięć godzin Walnego Członkowie Spółdzielni wysłuchali między innymi sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za rok 2021 i 2022, podęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Spółdzielni absolutorium za rok 2021 i 2022, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za te same lata, czy uchwałę w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni. Jednym z ważniejszych punktów sobotnich obrad było przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej. Spośród 27 kandydatów Walne Zgromadzenie wybrało 14 członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026. Członkami nowej Rady Nadzorczej zostali: Marek Ferster, Monika Fujak, Cyprian Konieczny, Wojciech Majchrzak, Adrian Marcinkowski, Leszek Narożny, Janusz Niedzielski, Stanisław Płociennik, Cezary Strzelec, Jarosław Szydłowski, Jan Tomyślak, Danuta Wojciechowska, Tomasz Wojna i Wojciech Zajler. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 29 czerwca w sali widowiskowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Zasady kontaktu – spotkań mieszkańców z Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaną podane niezwłocznie po tym posiedzeniu.