wtorek, 27 czerwca 2023 | 10:13

Jutro przetarg na dworek w Grzymysławiu. Cena jest zbyt niska?

Kilka tygodni temu urzędnicy śremskiego ratusza wystawili na sprzedaż dworek w Grzymysławiu wraz z niewielkim parkiem leżącym nad brzegiem jeziora. Samorząd otrzyma ze sprzedaży nieruchomości przynajmniej (po zastosowaniu 50% bonifikaty) 700 tysięcy złotych.

Zabudowana parcela ma powierzchnię ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych. Zarówno park, jak i budynek są wpisane do rejestru Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działka jest położona bezpośrednio nad linią brzegową jeziora Grzymysławskiego, a nawet fragment parceli znajduje się pod wodą. Teren w Grzymysławiu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem dotychczasowej funkcji mieszkaniowej dworu. Budynek ma powierzchnię 500 m2 i jeszcze kilka miesięcy temu był zamieszkiwany.

Po naszej ostatniej publikacji, kilku telewidzów i internautów miało wątpliwości, czy oby cena nieruchomości nie jest zbyt niska. O wyjaśnienie tej kwestii zwróciliśmy się do ratusza.

Cena wywoławcza do I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grzymysławiu została ustalona na podstawie zarządzenia Burmistrza Śremu z dnia 7 marca 2023 r., na poziomie znacznie wyższym niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie gminy. Wartość według operatu wynosiła 880 000,00 zł. Cena wywoławcza: 1 400 000,00 zł.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina jest zobowiązana do objęcia 50% bonifikatą ceny każdej nieruchomości indywidualnie wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków. Organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. Gmina co do zasady, na przestrzeni ostatnich lat, sprzedając nieruchomości wpisane do rejestru Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosuje ustawową bonifikatę w wysokości 50%. Gmina ustala jednocześnie poziom ceny wywoławczej adekwatnie do rynkowych realiów. Uczestnicy przetargu zgłaszają propozycje cenowe uwzględniając poziom proponowanej bonifikaty oraz zabytkowy charakter nieruchomości.

Urzędnicy zajmujący się gospodarką nieruchomościami zwracają też uwagę na ograniczenia jakie będą ciążyły nad przyszłym właścicielem dworku i parku.

  • Ograniczony obszar zabudowy bowiem jest to teren zieleni urządzonej, na którym dopuszcza się wyłącznie zachowanie dotychczasowej, mieszkaniowej funkcji pałacu,
  • Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków nr 50/Wlkp/A decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 12 marca 2001 r. jako założenie pałacowo-parkowe w Grzymysławiu. Wszystkie przebudowy muszą zostać uzgodnione Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,
  • Nabywca będzie musiał zachować dostęp do linii brzegowej jeziora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.