niedziela, 2 lipca 2023 | 09:50

Czy Młodzieżowa Rada Miasta jest potrzebna?

Młodzieżowa Rada Miasta ma za zadanie reprezentować młodych ludzi na danym terenie i uwrażliwiać lokalne władze samorządowe na ich potrzeby. Burmistrz i rada miejska mogą także konsultować z Młodzieżową Radą Miasta wszystkie pomysły, które mają dotyczyć młodych mieszkańców konkretnego samorządu. Pod koniec czerwca wniosek o powołanie takiej rady złożyli w śremskim magistracie Amelia Szafraniak i Kamil Majsner.

W 2021 roku dokonano zmian w prawie jeśli chodzi o działanie Młodzieżowych Rad Miasta i mają one od tego czasu zagwarantowane kompetencje w zakresie inicjowania procesu uchwałodawczego, opiniowania aktów prawnych i podejmowania własnych inicjatyw na rzecz młodzieży.

Dla przypomnienia warto dodać, że petycja z wnioskiem o stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta już raz była rozpatrywana przez śremski magistrat rok temu. Wtedy została ona odrzucona ze względów formalnych.