poniedziałek, 21 sierpnia 2023 | 09:30

Spółdzielnia wymienia instalacje gazowe

Od kilku lat Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie prowadzi modernizację instalacji gazowych na najstarszej części osiedla Jeziorany. Budynki te powstały już przeszło 50 lat temu. Z biegiem czasu coraz częściej pojawiały się niewielkie wycieki błękitnego paliwa na poziomych odcinkach instalacji.

W trakcie inwestycji zmieniono lokalizację części gazomierzy, bowiem niektóre z nich znajdowały się w mieszkaniach. Teraz wszystkie urządzenia pomiarowe są umieszczone w specjalnych szafkach na klatkach schodowych. Obecnie instalatorzy prowadzą prace przy ulicy Okulickiego 14, a we wrześniu przeniosą się na Okulickiego 8 i Komorowskiego 5.

Wymiana instalacji jest stosunkowo uciążliwa dla mieszkańców, bowiem wiąże się z odcięciem dostępu do gazu. Prace są prowadzone etapowo, na tyle na ile jest to możliwe. Istotna jest liczba przyłączy i głównych zaworów gazu w budynku.