czwartek, 12 października 2023 | 11:35

Tylko dziś można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu

Jeszcze tylko dziś można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Ten dokument można odebrać wyłącznie osobiście, nie ma możliwości załatwienia sprawy przez internet.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. 

W Śremie dokument można wyrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego, który w czwartek jest czynny do godziny 15:00. To już ostatnie godziny na zdobycie zaświadczenia!

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię  i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Dla spóźnialskich wyjście awaryjne

Jeszcze do północy przez platformę gov.pl można zmienić miejsce głosowania. Nasz lokal wyborczy przypisany jest w Centralnym Rejestrze Wyborców na podstawie meldunku. Do 12 października można wskazać inny adres, pod którym będziemy przebywać w niedzielę. Zmiana miejsca głosowania obowiązuje tylko na te wybory i po 15 października powróci nasz przydział do lokalu w miejscu zameldowania.

Sprawę można załatwić w serwisie gov.pl, wystarczy posiadać profil zaufany. Można go zarejestrować m.in. w bankowości elektronicznej. We wniosku konieczne będzie podanie adresu, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów, czyli 15 października.