piątek, 13 października 2023 | 19:11

Pieniądze z WORD-ów dla OSP

Defibrylatory AED, torby medyczne, deski ortopedyczne, agregat i mobilne oświetlenie – to większość pozycji z listy sprzętu potrzebnego do ratowania życia i zdrowia, który trafił w ręce strażaków-ochotników z powiatów: śremskiego i średzkiego. Jego fundatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, którego zadaniem oprócz egzaminowania przyszłych kierowców, jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W sumie wsparcie o wartości niemal 36 tysięcy złotych otrzymało siedem jednostek. Z powiatu śremskiego są to OSP Śrem, Małachowo, Dalewo i Chwałkowo Kościelne, z kolei z sąsiedniego powiatu OSP Środa Wielkopolska, Mączniki i Sulęcinek. W skali całego województwa rocznie przekazywanych jest około 700 tysięcy złotych. WORD-y dysponują pieniędzmi pochodzącymi z opłat za egzaminy. Te w części pokrywają koszty funkcjonowania ośrodków, a pozostałe pieniądze przeznaczane są m.in. na edukację i wspieranie służb.

Niegdyś z budżetów WORD-ów udawało się wysupłać na te cele nawet kilka milionów. Problem w tym, że w ostatnim czasie kondycja finansowania ośrodków pogorszyła się. W tym roku kompetencję do kształtowania stawek opłat za egzaminy otrzymały samorządy województw.