poniedziałek, 13 listopada 2023 | 09:33

Nagrody dla instytucji i organizacji. Granty za działania ekologiczne i kulturowe

Podsumowano już czternastą edycję konkursu na działania proekologiczne i prokulturowe organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W tym roku wyróżniono około sto różnych projektów, w tym kilkanaście z powiatu śremskiego. Z symbolicznym czekiem na kwotę 5 tys. złotych stolicę Wielkopolski opuścili między innymi przedstawiciele Muzeum Śremskiego. 

Nagroda Samorządu Wielkopolskiego jest za obchody powstania Wielkopolskiego w Śremie w latach 2018-2022. To się mieści w szerszym działaniu proekologicznym i prokulturowych działaniach w Wielkopolsce. Nagroda ta przyznawana jest już chyba 24 raz i ma ona tak naprawdę na celu inspirowanie różnych organizacji do działania.

Mariusz Kondziela, dyrektor Muzeum Śremskiego

Więcej pieniędzy, bo aż dwanaście tysięcy zdobyło stowarzyszenie Pysząca Razem i Dla Wszystkich. Jak zdradzał nam prezes Michał Buk, nagrodę przeznaczą na organizację we wsi Dnia Dziecka.

Nagrodę dostaliśmy za warsztaty proekologiczne Insect Home. To są warsztaty już drugie z naszego cyklu działań proekologicznych. W zeszłym roku budowaliśmy budki dla ptaków i domki dla jeży, a w tym roku zdecydowaliśmy się na domki dla owadów. Połączone z działaniami właśnie i z edukacją proekologiczną, czyli sadzeniem łąki kwietnej, rozsiewaniem kwiatów. Mieliśmy także gościa, Pana Daniela Niewińskiego, który genialnie opowiedział nam właśnie o pszczołach, o zapylaczach. Jak dbać o te pszczoły, jakie kwiaty sadzić w ogrodach tak, żeby kwitły cały rok.

Michał Buk, prezes Stowarzyszenie Pysząca – razem i dla wszystkich

Wśród wyróżnionych z gminy Śrem znalazło się także stowarzyszenie Pomocna Dłoń, nagrodzone za szycie woreczków z firan dla mieszkańców, stowarzyszenie „Nochowo – wieś z przyszłością”  nagrodzone za akcję „Nochowo na zielono”, oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Niesłabinie za projekt „Dawno, dawno temu w Niesłabinie”. Najwyższą kwotę, bo wynoszącą aż 15 tys. zł zdobyła gmina Śrem za System Indywidualnej Segregacji Odpadów. Sporo wyróżnień trafiło także do Dolska i okolic, 9 tysięcy złotych otrzymała między innymi szkoła podstawowa.

Nagrodę w tym konkursie otrzymaliśmy za nasz projekt, który zgłosiliśmy w maju. Był to projekt w kategorii działań prokulturowych. Projekt nosił tytuł Jak to w Dolsku na łyżwach śmigali. Przy okazji realizacji tego projektu mieliście Państwo też jako telewizja okazję nam towarzyszyć. Projekt, mimo że był realizowany w szkole i przez uczniów oraz nauczycieli, to przewidywał również szereg działań skierowanych do dużo szerszego grona. Jednym z takich elementów tego projektu było zorganizowanie międzypokoleniowego spotkania osób, które przez można powiedzieć kilkadziesiąt lat w różnych składach reprezentowali naszą szkołę w dyscyplinie łyżwiarstwa.

Marlena Paszkowiak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

Kolejny raz nagrodę otrzymała również lokalna biblioteka, tym razem za stworzenie gier edukacyjnych. Za pieniądze od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, instytucja planuje przygotować coś specjalnego na dzień kobiet.

Nagrodę otrzymaliśmy tym razem za gry edukacyjne, które powstały, ponieważ biblioteka oprócz takiej podstawowej swojej działalności opiekuje się też Izbą Regionalną i tam przez wiele lat zostało zgromadzonych wiele eksponatów. Chcieliśmy młodzieży w sposób bardziej ciekawy przybliżyć historię naszego małego miasteczka, przybliżyć historię i postaci naszych przodków. Powstały dwie gry edukacyjne, które są dostosowane do wieków naszych dzieci na młodzieży. Powstała gra Śladami Dolskiego Powstańca oraz Pokoik u Panny Marianny.

Daria Rosiak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Dolsku

Z gminy Dolsk symboliczny czek odebrał także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie za projekt (Nie)zwykli mieszkańcy gminy Dolsk, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek, które zdobyło nagrodę za spisanie historii, druk i promocję książki pt. „Nowieczek dawniej i dziś”. Z Książa Wielkopolskiego zaś na rozdaniu nagród można było spotkać między innymi pracowników Centrum Kultury.

Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ otrzymaliśmy fantastyczną nagrodę, która podsumowała działanie bardzo ważne dla nas. Jest to działanie polegające na wydaniu książki. Książka 39. Śliwinie Straceni autorstwa pana Tomasza Cieślaka, która w okolice listopada czy października jest szczególnie dla nas ważna. Ta książka została zgłoszona do konkursu, nagrodzona, choć już wydana była dwa lata temu. Cały czas żyje, cały czas jest na wielu półkach oglądana i czytana. Oprócz treści tej książki bardzo ważna jest ta część fotograficzna. Niezwykle ważna dlatego, że udział jako statyści w tworzeniu tych wszystkich fotografii składowych książki wzięli udział właśnie mieszkańcy gminy Książ Wielkopolski i gminy Dolski. I to jest naprawdę fantastyczne i ta książka naprawdę żyje, mimo że wydana została jakiś czas temu.

Mariola Kaźmierczak, dyrektor Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim

Z gminy Książ Wielkopolski wyróżnienie odebrało również Koło Gospodyń Wiejskich z Sebastianowa, gmina Książ Wielkopolski za projekt „Wielkopolski Książ chce być botaniczny wciąż”, Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów za pomysł o nazwie „Zainwestuj w naszą planetę” oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Entuzjastów Świata za cykl spotkań i warsztatów międzypokoleniowych. Aby dopełnić obrazu nagrodzonych stowarzyszeń i instytucji z powiatu śremskiego trzeba wspomnieć także o Kole Gospodyń Wiejskich w Brodnicy „Aktywne Brodniczanki”, które odebrały nagrodę za projekt „Przepiśnik Na Zdrowie.”