czwartek, 28 grudnia 2023 | 09:00

Gmina z budżetem na 2024 rok

Podczas grudniowej sesji rady miejskiej w Śremie radni pochylili się nad uchwałą budżetową na 2024 rok. Dopytywano burmistrza przy tej okazji między innymi o plan budowy lokalnych dróg czy zwracano uwagę na wyprzedaż gminnego majątku. Niektórzy rajcy utrzymali swoje wątpliwości także podczas późniejszego głosowania nad uchwałą –  budżet został przyjęty do realizacji, ale przy pięciu głosach wstrzymujących się i jednym „przeciw”. Głos sprzeciwu należał do radnego Cezarego Strzela, jednym z wstrzymujących się był zaś radny Grzegorz Wiśniewski.

Większość radnych głosuje za tą konkretną lub przeciw tej konkretnej uchwale. Ja postanowiłem uchwały budżetowe od jakiegoś czasu spoglądać na nie z szerszej perspektywy, czyli z perspektywy poprzednich uchwał budżetowych, poprzednich decyzji oraz sposobu w jakim miasto się rozwija. Patrząc na te dwie kadencje, które jako radny sprawuję, to widzę ile gruntów jest sprzedawanych, jak bardzo miasto traci potencjał. Nie widzę takich rzeczy skokowych. W związku z tym ten budżet jest jakby wegetacyjny, nie wpisuje się w nic wielkiego, w żaden taki pomysł na miasto, co zarzucam właśnie burmistrzowi obecnej Radzie i w związku z tym głosowałem przeciwko.

mówi radny Cezary Strzelec

Mój głos wstrzymujący spowodowany był kilkoma rzeczami. Najważniejsza taka, na którą zwróciłem uwagę na sesji, to jest kwestia wyprzedaży majątku gminnego. Za blisko 19 milionów złotych znów będziemy tego majątku sprzedawali, a w mojej ocenie m.in. działka na ulicy Kajtańczyka, blisko pięciohektarowa za 15 milionów, to jest miejsce, które można by w przyszłości wykorzystać pod jakąś infrastrukturę sportową czy rekreacyjną. Jest to też kwestia tego, że w przypadku niesprzedaży, nierealizacji sprzedaży tych nieruchomości, niestety nie pójdzie zrealizować części inwestycji, w tym części inwestycji drogowych, które są bardzo ważne dla mieszkańców.

komentuje Grzegorz Wiśniewski, radny Rady Miejskiej

Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski uważa ostateczny wynik głosowania nad uchwałą budżetową za pozytywny, zwracając uwagę jak dużo przy jego realizacji będzie zależeć od aktualnych wskaźników ekonomicznych.

Jest to budżet ambitny bardzo, bo jednak same wydatki majątkowe, tak jak mówiliśmy w debacie, sięgają blisko 50 milionów złotych i one na tym się nie skończą. Jeszcze będą, bo dzisiaj chociażby biorę udział w komitecie monitorującym, będziemy ustalali już kryteria nowego rozdania unijnego, natomiast wątpliwości, które się pojawiły ze strony radnych, to np. dlaczego ta droga, a nie inna. Czasami są bardzo ważne decyzje, jeżeli jakaś firma czy podmiot inwestuje ogromne pieniądze w średnie, to obowiązkiem gminy jest też stworzyć warunki dla tej inwestycji. Pytania dotyczyły np. czy te środki starczą na całą drogę, czy może w części. Wszystko zależy od koniunktury.

tłumaczy Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu

W 2024 roku wydatki gminy Śrem wyniosą blisko 262 mln złotych. Dochody będą niższe od wpływów o niemal 2 miliony 900 tysięcy złotych.  Na inwestycje samorząd planuje wydać co najmniej 49 mln złotych.