piątek, 15 grudnia 2023 | 10:54

Panowie o przemocy w rodzinie

Ostatnim wydarzeniem odbywającym się w ramach śremskiej kampanii przeciwdziałającej przemocy ze względu na płeć była debata o roli mężczyzny w kształtowaniu postaw rodzicielskich. Rozmowy odbywały się w męskim gronie, a jedyną zaproszoną na nie kobietą była kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, Maria Świdurska.

Moderatorem wymiany poglądów na temat przemocy w rodzinie oczami mężczyzn był prawnik, Tomasz Ankudowicz. Panowie chętnie zwracali uwagę na fakt, jak przemoc domowa była traktowana kiedyś, a jak reaguje się na nią w dzisiejszych czasach. Zwracano także uwagę, że zdarza się iż to sami mężczyźni padają ofiarą przemocy, ale ze względu na stereotypy nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc i jak wyjść z toksycznej relacji.