sobota, 13 stycznia 2024 | 15:53

Strażnicy podsumowali rok i zapowiadają kontrole „podejrzanych” nieruchomości

Straż Miejska w Śremie podsumowała 2023 rok pod kątem kontrolowania spalania odpadów w piecach domowych. Strażnicy przeprowadzili łącznie 263 kontroli nieruchomości oraz 156 kontroli z wykorzystaniem specjalistycznego drona. Odnotowali 14 przypadków spalania odpadów w piecu i tyle samo nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem zapisów uchwały antysmogowej.

Te kontrole zostały zakończone nałożeniem 9 grzywień w drodze mandatu karnego, a w 52 przypadkach zakończono pouczeniem. Ponadto w ubiegłym roku strażnicy podjęli 43 interwencje na zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów oraz 12 interwencji dotyczących zadymiania, w tym spalania odpadów na powierzchni. I tutaj w wyniku podjętych działań nałożono 20 grzywień w drodze mandatu karnego, a w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.

wyjaśnia Marian Goliński, komendant Straży Miejskiej w Śremie

Straż miejska kontroluje też parametry techniczne pozwalające określić klasę kotła, dokument zakupu i świadectwo jakości posiadanego opału. Z rocznego raportu dostępnego na stronach portalu miejskiego można odnieść wrażenie, że strażnicy zaniechali kontroli w listopadzie i grudniu, a więc w czasie pełni sezonu grzewczego. Nic bardziej mylnego. W tym czasie skupiono się na działaniach z użyciem drona.

Wykorzystywaliśmy tutaj w tych działaniach dron, który obsługiwany przez certyfikowanego pilota pozwalał nam mierzyć czystość powietrza w konkretnym miejscu, nad konkretnym kominem w celu ujawnienia czy nie są przekroczone parametry, które by uzasadniały podejrzenie spalania na terenie tych nieruchomości odpadów.

mówi Marian Goliński

W ciągu roku strażnicy przeprowadzili ponad 150 takich kontroli, w 9 różnych terminach, jednak najwięcej było ich w listopadzie i grudniu. Odczyty specjalistycznej aparatury pozwalają na identyfikację kilku różnych niebezpiecznych dla zdrowia związków.

Te wyniki dotyczą badań pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, lotnych związków organicznych, chlorowodoru oraz formaldehydów, czyli tych parametrów, które po pierwsze jeżeli chodzi o pyły to jakby dokumentują wykorzystanie tak zwanych starych kopciuchów, natomiast w przypadku tych pozostałych to tutaj chodzi o potwierdzenie czy w danym kotle nie są spalane np. butelki PET, materiały PCV, materiały lakierowane, deski, materiały meblowe, tapicerka meblowa .I tutaj z raportu szczegółowego otrzymanego z firmy Dronpol wytypowaliśmy 37 nieruchomości, w których stwierdzono przekroczenia i te nieruchomości zostaną podane rekontroli w miesiącu styczniu. 

dodaje komendant

Zdaniem szefa śremskiej straży miejskiej, w 2023 roku zauważalna była poprawa sytuacji związanej ze spalaniem odpadów.

Ja myślę, że było lepiej, bo na to wskazuje chociażby mniejsza liczba zgłoszeń od mieszkańców, którzy skarżyliby się na powiedzmy sobie zadymianie ich otoczenia przez sąsiadów. Z reguły nam zgłaszano podejrzenie spalania odpadów, tymczasem to zadymianie najczęściej powstawało w momencie rozpalania w kotle i ono zanikało z czasem już po pięciu, dziesięciu minutach, również w momencie, gdy strażnicy przyjeżdżali na miejsce. Te wyniki, o których mówiłem, z kontroli 156 posesji to również potwierdzają, że nie jest źle, bo zleceniobiorca podkreślił nam 8 nieruchomości.

wyjaśnia komendant straży miejskiej

A to mniej niż w poprzednich latach. Wiele jest jednak do zrobienia, bowiem wiele osób cały czas korzysta z pozaklasowych kotłów i nie zawsze spalanym materiałem jest dobrej jakości węgiel czy drewno.