czwartek, 18 stycznia 2024 | 11:19

Więcej zgonów niż urodzeń. Powiat w statystykach za 2023 rok

W Śremie więcej zgonów niż narodzin

Śremski Urząd Stanu Cywilnego wydał 837 aktów urodzeń, z czego 245 dotyczyło mieszkańców gminy. Skąd takie rozbieżności? Magistrat wydaje bowiem akty stanu cywilnego dla wszystkich dzieci urodzonych w Szpitalu Powiatowym w Śremie. W statystykach ujęte są również dzieci urodzone w minionych latach za granicami Polski. Takich przypadków było kilkadziesiąt. Dodając dane z innych urzędów (dzieci urodzone w innych szpitalach), to w 2023 roku przybyło w sumie 330 nowych mieszkańców gminy Śrem.

W minionym roku śremski magistrat udzielił 162 śluby. Wydanych zostało również 640 aktów zgonu, w tym 380 dotyczących mieszkańców gminy. Podobnie jak przy urodzeniach, urzędnicy raportują zgony osób zameldowanych w innych miastach, ale które zmarły na terenie gminy Śrem.

Śluby w plenerze wizytówką gminy Książ Wielkopolski

Druga pod względem wielkości gmina – Książ Wielkopolski – zarejestrowała 77 związków małżeńskich, niemal tyle samo co w 2022 roku. 40 uroczystości miało formę ślubu konkordatowego (kościelnego), a 37 – ślubu cywilnego. Te ostatnie najczęściej odbywały się poza budynkiem magistratu. W gminie Książ znajduje się kilka lokalizacji (m.in. Gogolewo i Jarosławki), w których zaślubiny odbywają się pod gołym niebem, a małżeństwa w takiej formie zawierają przede wszystkim osoby spoza gminy. Do statystyk dołączyć można 19 nowych wzmianek o rozwodzie – to o 4 więcej niż w 2022.

Ksiąski urząd zarejestrował 30 zgonów, co w porównaniu do roku poprzedniego (37 zdarzeń) oznacza 20% spadek.

Wzrosła liczba mieszkańców Dolska

W Dolsku rok do roku liczba mieszkańców nieznacznie wzrosła. Gminę zamieszkiwało 5 838 stałych (o 8 osób więcej niż w 2022) mieszkańców, z czego najwięcej w mieście – 1540. W 2023 roku urodziło się 41 nowych mieszkańców Gminy Dolsk, w tym 20 dziewczynek i 21 chłopców. W tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 43 małżeństwa – 20 ślubów cywilnych i 23 – kościelne. Zmarło 46 mieszkańców, ale w rejestrze USC wystawiono jedynie 31 aktów zgonu.

W Brodnicy więcej ślubów cywilnych, niż kościelnych

W gminie Brodnica na koniec 2023 roku zarejestrowanych było 4836 mieszkańców, w tym 4712 na pobyt stały. Urzędnicy odnotowali 34 narodziny, w tym 14 chłopców i 20 dziewczynek. W USC zawartych zostało 31 ślubów, a kolejnych 18 odbyło się w kościołach. Zmarło 49 mieszkańców gminy Brodnica.