środa, 7 lutego 2024 | 13:57

Grzegorz Wiśniewski odkrywa karty

„Lepiej dla Śremu” – z takim hasłem idzie do wyborów komitet wyborczy założony przez Piotra Mulkowskiego, Marka Basaja, Tomasza Jakuszka, Cezarego Strzelca, Jakuba Wawrzyniaka i Grzegorza Wiśniewskiego. Ostatni z nich ponownie postanowił rzucić rękawicę obecnie urzędującemu burmistrzowi, Adamowi Lewandowskiemu.

Razem z moją grupą współpracowników chciałbym zaproponować rozwiązania, które wpłyną na jakość naszego życia. A są to kwestie rozwiązania problemów komunikacyjnych, czyli zakorkowanego Śremu, realizacji miejsc rekreacji wśród pomnażającej się przyrody dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, ale także budowy niezbędnej infrastruktury dla naszego życia. Przede wszystkim chcę Państwu zaproponować perspektywiczną wizję rozwoju gminy Śrem, tak aby „Lepiej dla Śremu” oznaczało lepiej dla nas wszystkich. Zależy nam na otwartej współpracy z lokalną społecznością, szerokim konsultowaniu spraw, problemów, które dotykają nasze lokalne społeczności.

mówi kandydat na Burmistrza Śremu, Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski podkreślił, że jako burmistrz będzie bliżej mieszkańców miasta i ich spraw niż obecna władza. Swoje poparcie udzielił mu najpoważniejszy kontrkandydat Adama Lewandowskiego sprzed pięciu lat, Piotr Mulkowski.

Korzystając z Państwa obecności chciałem serdecznie podziękować za zaufanie jakim obdarzyła mnie społeczność gminy pięć lat temu. Jednego czego jestem pewien to tego, że Śrem potrzebuje zmiany. Potrzebuje zmiany władzy, a jako że minęło pięć lat od poprzednich wyborów, ja nie będę startował na burmistrza, uważając, że burmistrzem powinna zostać osoba zdecydowanie młodsza, która ma świeże, szerokie spojrzenie na problemy gminy i mieszkańców.

mówił Piotr Mulkowski, jeden z założycieli KWW Grzegorza Wiśniewskiego

Konferencję Grzegorza Wiśniewskiego prowadziła Dorota Tomyślak, była naczelniczka śremskiego magistratu. Kandydat na burmistrza obiecał, że szczegóły jego programu wyborczego poznamy już wkrótce – będzie to „Dziesiątka dla Śremu”.