piątek, 23 lutego 2024 | 10:57

Dwie szkoły powiatowe do rozbudowy. Prace ruszą lada moment

Nie tak dawno, bo zaledwie w poprzedniej kadencji samorządu, a dokładnie w 2018 roku zakończyła się dobudowa nowego parterowego skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych. Placówka rozbudowała się wtedy w kierunku Warty. Po kilku latach okazało się, że to nie koniec i konieczne będą dalsze inwestycje. Lada moment rozpocznie się budowa nowego odrębnego budynku za halą Bazar.

Cieszymy się, że ta rozbudowa ruszy, z tego powodu, że od dawna borykaliśmy się z problemami lokalowymi. Dobudowa nowej części, która była w poprzednich latach, sprawiła, że polepszyły się nasze warunki lokalowe, ale nie na tyle, żeby prawidłowo prowadzić proces edukacyjny dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rozporządzenie, które weszło w życie, wymaga od nas, żeby organizować proces nauczania w małych zespołach klasowych. Dla niepełnosprawności na przykład umiarkowanej jest to 4-5 osób.

mówi Halina Osińska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

W chwili obecnej do placówki uczęszcza 85 uczniów w 16 oddziałach. To nie tylko wychowankowie szkoły podstawowej, ale też szkoły przysposabiającej do pracy.

Chcielibyśmy się rozwijać, bo te pomieszczenia, które uzyskamy, przede wszystkim pozwolą nam lepiej organizować kształcenie osób z niepełnosprawnościami, tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
I te sprzężenia najczęściej to są sprzężenia ruchowe, bądź autyzm, czy jeszcze szereg innych sprzężeń. Chcielibyśmy w tych salach przede wszystkim utworzyć dawno oczekiwaną, z prawdziwego zdarzenia, sale doświadczania świata. Chcielibyśmy utworzyć sale do ćwiczeń rozwijających, usprawniających sprawność ruchową dzieci. Jako takiej rehabilitacji szkoła nie prowadzi, bo jesteśmy jednostką edukacyjną, ale możemy już na lekcjach WF-u usprawniać te funkcje, które dzieci mają zaburzone.

dodaje dyrektorka

W nowym skrzydle znajdą się 4 pomieszczenia lekcyjne, sala do zajęć korekcyjnych oraz zaplecze socjalne. Po latach pracownicy szkoły zyskają pokój nauczycielski, które wiele lat temu oddali pod salę lekcyjną. Większa powierzchnię zyska Zespół Szkół Technicznych, gdzie nowa część placówki powstanie między dotychczasowym budynkiem, a halą basenową.

Przy tym łączniku pomiędzy szkołą a basenem, tam będą trzy kondygnacje i tam będzie sześć sal lekcyjnych. Z tym, że na jednej kondygnacji będzie możliwość, że ściana działowa będzie otwierana i wtedy będzie cała sala konferencyjna.

tłumaczy Zenon Jahns, starosta śremski

Na rozbudowę powiat zabezpieczył 8 mln, w tym grant z funduszy Polskiego Ładu. Finalnie spośród 7 wykonawców wybrano śremskie przedsiębiorstwo, które zaproponowało najniższą cenę. To dokładnie 6 mln 147 tysięcy złotych. Na tym prawdopodobnie nie koniec.

Znane nam są dane, które pokazują, że będą spadki, ale mimo tego w tej chwili już też będziemy wykonywać koncepcję rozbudowy zespołu szkół ekonomicznych. Żeby być gotowym w razie takiej potrzeby i myśleć już o pozyskaniu również środków na ten cel.

dodaje włodarz powiatu

Według planu obie nowe części szkół zostaną udostępnione uczniom wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026.