sobota, 2 marca 2024 | 09:07

Działali lokalnie z dotacjami od Lidera

W Jarosławkach odbyło się spotkanie podsumowujące piątą edycję programu „Działaj Lokalnie”. Przedsięwzięcie ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracje mieszkańców w małych miejscowościach i wsiach na terenie dwunastu wielkopolskich gmin. 

Spotkanie dzisiejsze to podsumowanie programu Działaj Lokalnie, edycja 2023. Program, który był wdrażany w 2023 roku na obszarze naszych 13 gmin. I dzisiaj takie zwieńczenie tego spotkania, czyli podsumowanie siedmiu inicjatyw społecznych, które wdrażały organizacje pozarządowe.

Grzegorz Wiśniewski, koordynator programu „Działaj Lokalnie”

Co roku zainteresowanych stowarzyszeń i organizacji jest więcej, niż możliwości finansowych programu. Każdy projekt i propozycja jest więc dokładnie weryfikowany przez komisję.

Ocena merytoryczna projektów, które były składane w ramach programu Działaj Lokalnie, nie były dla Komisji łatwe. Z uwagi na to, że beneficjenci, którzy starali się o dofinansowanie, projekty pisali w bardzo taki sposób dokładny, wyczerpujący. Także ocena nie należała do łatwych. Było brane pod uwagę przede wszystkim to, czy wpisywało się w ramach kryteriów dane opracowanie wniosku, a wnioski były pisane przez beneficjentów bardzo dobrze. Nie było łatwo.

Elżbieta Kostka, członek komisji programu „Działaj Lokalnie”

W tej edycji wsparcie finansowe otrzymało siedem organizacji – Koło Gospodyń Wiejskich z Włościejewic i Ługów, Uniwersytet Entuzjastów Świata z Książa Wielkopolskiego, Ochotnicza Straż Pożarna z Kołacina, stowarzyszenie Pysząca – Razem i dla Wszystkich, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z gminy Mosina, Koło Gospodyń Wiejskich z gminy Krzykosy i OSP w Gorzycach.

Nasz projekt to było wydarzenie Działaj Lokalnie w Brzedni. Spotkaliśmy się w sierpniu 2023 roku. Był to wspaniały projekt oparty na wspólnym spędzeniu czasu. Była to młodzież, jak i dorośli, było też kilkoro dzieci.

Urszula Kalisz, STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH”

Nasz projekt dotyczył grzybobrania gminnego. Było to grzybobranie we włościewskich lasach. Wszyscy mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć, pobierać karty, iść w las, zbierać grzyby. Był konkurs na największego grzyba, na ilość grzybów oraz były karty wydawane, gdzie były różne zagadnienia na ścieżce grzybowej, można było tam znaleźć odpowiedzi. To się kończyło nagrodami i poczęstowaniem przysmaków koła gospodarki.

Bernadeta Kołodziejczak, PRZEWODNICZĄCA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH WŁOŚCIEJEWICE I ŁUGI

Projekt „Działaj Lokalnie” finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Program realizuje Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.