czwartek, 7 marca 2024 | 08:36

Zmarł Bogdan Figaniak

Bogdan Figaniak urodził się we wsi Kołacin w gminie Książ Wielkopolski. Szkołę podstawową ukończył w okolicznych Mchach, a maturę zdał w liceum w Kórniku. Na pewien czas przeniósł się do Częstochowy, gdzie studia magisterskie na kierunku fizyka z chemią ukończył w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wstąpił w 1975 roku. Wraz z Hanną Pieprzyk po stanie wojennym aktywnie zaangażował się reaktywację związku na terenie Śremu. Prezesurę oddziału objął w 1983 roku i dzierżył stery związku przez następne czterdzieści lat. Zawodowo związany z Zespołem Szkół Politechnicznych w Śremie, na emeryturę przeszedł w maju zeszłego roku. Wielokrotnie nagradzany przez kuratoria oświaty i dyrekcję szkół z którymi był związany.

Zmarł 4 marca w wieku 71 lat. Msza pogrzebowa odbędzie się 7 marca o godzinie 12.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. Bogdan Figaniak spocznie na śremskim cmentarzu komunalnym.