wtorek, 2 kwietnia 2024 | 09:47

Wybory coraz bliżej. Nie masz meldunku, ale chcesz zagłosować?

Wybory samorządowe to jedyny plebiscyt, w którym głosowanie jest możliwe wyłącznie w miejscu zamieszkania. W tym przypadku nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania czy dopisać się do spisu wyborców w wybranym miejscu. Osoby, które zamieszkują daną gminę, ale nie są na jej terenie zameldowane muszą złożyć specjalny wniosek.

Te wybory są zupełnie inne niż wybory parlamentarne. W samorządowych głosujemy wedle miejsca zamieszkania. Ale to nie znaczy, że ktoś nie ma stałego zameldowania w gminie Śrem, nie może zagłosować. Osoby, które zamieszkują na terenie gmin Śrem, ale nie mają stałego meldunku i chcą głosować w gminie Śrem, a nie w gminie, której są zameldowane, muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Ten wniosek można złożyć w ewidencji ludności u nas w urzędzie na ulicy Mickiewicza. Można złożyć także internetowo, oczywiście profilem zaufanym. I wtedy te osoby, po uprawdopodobnieniu, że ich miejsce zamieszkiwania jest tutaj w gminie Śrem, zostaną dopisane do stałych obwodów głosowania.

mówi Hanna Brukarczyk z Urzędu Miejskiego w Śremie

Można to zrobić maksymalnie do piątku poprzedzającego dzień wyborów, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że urzędnicy mają aż 5 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. W przypadku dużej liczby podobnych spraw, może okazać się, że nie wszystkie zostaną zrealizowane. Do wniosku warto dołączyć dokument, który potwierdzi fakt zamieszkiwania na terenie gminy.

To mogą być opłaty za mieszkanie, to może być zaświadczenie z zakładu pracy, że tutaj pracuje ta osoba i spędza więcej czasu. Takie rzeczy, które pozwolą uprawdopodobnić to, że ta osoba tu ma stałe siedlisko, swojego miejsca zamieszkiwania.

tłumaczy urzędniczka

Podczas jesiennych wyborów połączonych z referendum rozgorzała dyskusja o odmowie odebrania jednej z kart. W praktyce możliwe to jest od zawsze. Podczas najbliższego głosowania, wyborcy otrzymają kilka kart.

W tych wyborach mamy cztery karty do głosowania. Do sejmiku samorządowego, do powiatu, do rady powiatu, do rady miejskiej i na burmistrza. To są cztery karty. Można zrezygnować, ale o tym trzeba powiedzieć wcześniej przed wydaniem kart do głosowania przed komisję, która jest w obowiązku odnotować w miejscu do tego przeznaczonym w spisie, jak mieszkaniec zagłosował. Czyli bez karty na przykład do jakiegoś, czy to do powiatu, czy gminy, czy do sejmiku.

mówi Hanna Brukarczyk

W ostatnich tygodniach doszło do zmiany podziału gmin i powiatu na okręgu wyborcze, ale nie przełożyło się to na zmianę lokalizacji siedzib obwodowych komisji wyborczych. 7 kwietnia należy udać się więc do lokalu, w którym głos oddawaliśmy jesienią. Podobnie, jak w październiku na terenie gminy Śrem funkcjonować ma bezpłatna komunikacja miejska.