piątek, 5 kwietnia 2024 | 23:51

Mirosław Piasecki na finiszu spotkał się z mieszkańcami

Dla innowacyjnych rozwiązań jesteśmy na tak. Osiedla wodorowe – jesteśmy na tak. Jak najbardziej. To są technologicznie najczystsze rozwiązania. Mówi się o błękitnej wręcz energii. Jeżeli doprowadzimy do wykorzystania naszych zanieczyszczeń, chociażby z oczyszczalni ścieków i do przetworzenia ich za pomocą karbonizacji, jednocześnie dekarbonizacji, możemy otrzymać błękitną energię. Co to powoduje? Wodór szary jest bardzo drogi w produkcji. Wychodzi koło 65 zł za kilogram. Wydajność naszej oczyszczalni ścieków to jest koło 570 ton.

mówił Piasecki w swoim wystąpieniu

Przy okazji spotkania z kandydatami na radnych własnego komitetu, przedstawicielami lokalnych mediów i mieszkańcami Śremu, Mirosław Piasecki udzielił poparcia komitetowi Emila Majsnera w wyborach do rady powiatu śremskiego. Na spotkaniu był obecny również kandydat do sejmiku województwa wielkopolskiego, Wiktor Chicheł. Szef Otwartego Samorządu gorąco zachęcił swoich zwolenników do postawienia w niedzielę krzyżyku właśnie przy jego nazwisku.