poniedziałek, 22 kwietnia 2024 | 10:02

Grzegorz Wiśniewski nowym Burmistrzem Śremu

46,65%

Adam Lewandowski

53,35%

Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski już wkrótce obejmie urząd burmistrza Śremu. Tak zadecydowali mieszkańcy gminy, którzy podczas niedzielnego głosowania wyraźnie wskazali na kandydata z Niesłabina. Grzegorz Wiśniewski podczas II tury wyborów zdobył 7 759 głosów, czyli o 975 więcej od urzędującego burmistrza, Adama Lewandowskiego (6 784 głosów). Przypomnijmy, że w trakcie I tury Adam Lewandowski zdobył 6 896 głosów, a jego główny kontrkandydat 5 885 głosów. Z podanych liczb wynika jednoznacznie, że na rządzącego Śrem przez niecałe 18 lat burmistrza, w II turze zagłosowało mniej mieszkańców, niż w II turze. Z kolei elektorat Grzegorza Wiśniewskiego powiększył się przez ten czas o prawie nowych 1900 wyborców.

Najwięcej głosów Grzegorz Wiśniewski zdobył w Zbrudzewie, procentowo zaś w Szymanowie. Adam Lewandowski największe poparcie ma na Jezioranach.

Frekwencja