poniedziałek, 13 maja 2024 | 13:38

I Ty możesz współtworzyć historię Jezioran!

Pierwsza dekada po zakończeniu II Wojny Światowej nie była dla Śremu najszczęśliwsza. Miastu brakowało perspektyw, przez co ludzie masowo emigrowali na tzw. Ziemie Odzyskanie. Można powiedzieć, że Śrem uratował plan budowy Odlewni Żeliwa i sąsiadującego z nią nowego osiedla mieszkaniowego. Do tego właśnie dziedzictwa odwołuje się nowy projekt zainicjowany przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego. Pierwsze robocze spotkanie na ten temat odbyło się w Klubie Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.

Partnerem projektu „Mój Fyrtel Jeziorany” może zostać każdy mieszkaniec miasta. Jeśli jesteś w posiadaniu archiwalnych zdjęć osiedla lub znasz historie towarzyszące jego powstawaniu, skontaktuj  się z Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego, Spółdzielnią Mieszkaniową lub naszą redakcją.