poniedziałek, 13 maja 2024 | 14:32

Zmiana władzy w Dolsku

Wybory na burmistrza Dolska wygrał Tomasz Frąckowiak, który pokonał swojego kontrkandydata, dotychczasowego kierownika Ośrodka Sportu, Witolda Opielewicza. Komitet nowego burmistrza wprowadził dziewięciu radnych, czyli ma większość w piętnastoosobowej radzie. Podczas niedawnej, pierwszej sesji tej kadencji Rady Miasta i Gminy Dolsk wynik wyborów został oficjalnie przypieczętowany. Obrady do momentu wyboru nowego przewodniczącego tego gremium prowadziła radna-seniorka z Mszczyczyna, Sabina Hoffmann. Jednym z pierwszych punktów pierwszej rady było złożenie ślubowania przez rajców oraz wręczenie zaświadczeń ich wyboru. Rotę ślubowania odczytała najmłodsza radna, Ewelina Nowacka.

Kolejnym punktem uroczystych obrad sesji rady było złożenie zaprzysiężenia przez nowego burmistrza Dolska. Po odczytaniu roty Tomasz Frąckowiak wygłosił krótkie przemówienie.

Tego samego dnia zapytaliśmy nowego burmistrza Dolska, od podjęcia jakich decyzji pragnie on rozpocząć swoją pięcioletnią kadencję.

Gdy już burmistrz został zaprzysiężony i radni odebrali swoje zaświadczenia, przyszedł czas na tajne wybory przewodniczącego rady miasta i gminy. Na to stanowisko zgłoszono dwie kandydatki: Ewelinę Nowacką wybraną na radną z Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Opieleiwcza i Janinę Pawełczyk startującą z Komitetu Wyborczego Krainy Dwunastu Jezior. Po przeliczeniu wszystkich kart do głosowania, w stosunku głosów ośmiu do pięciu, nową przewodniczącą została Janina Pawełczyk. Zapytaliśmy ją o to, dlaczego zdecydowała się kandydować na szefową rady.

Jednym z ostatnich punktów pierwszej sesji w Dolsku był wybór zastępcy Janiny Pawełczyk na stanowisku przewodniczącego rady. Zgłoszony został tylko jeden kandydat – radny Michał Kierzkowski. Tutaj radni podczas głosowania byli bardziej jednomyślni, bo „za” głosowało aż trzynastu rajców. Podczas uroczystej sesji rady w Dolsku nieobecny był radny Stanisław Kaźmierski.