poniedziałek, 2 marca 2020 | 11:06

Rada jednomyślna, ale nie w kwestii finansów i sportu